Grunden till ett långsiktigt fungerande akvarium börjar vid uppstarten. Förhastade och felaktiga beslut görs ofta och brukar vara orsaken till att akvariet försätts i obalans redan från dag 1. Det vanligaste felet är oftast att man tillsätter fisken för snabbt, vilket medför algtillväxt, fisksjukdomar och dålig vattenkvalité.

Vi garanterar en optimal uppstart som ger akvariet det bästa utgångsläget och möjligheten att frodas i flera år framöver.

Vid en uppstart går vi genom följande:

  • Inreder akvariet på ett harmoniskt och tilltalande sätt
  • Installerar all teknik
  • Fyller upp akvariet
  • Kontrollerar vattenvärden
  • Tar fram en noga plan över introduceringen av fiskarna.